Beste wijkbewoner,

Gezien de omstandigheden door de coronacrisis hebben wij ons voornemen van de jaarlijkse ledenvergadering in April helaas moeten annuleren.

Gezien de voortdurende onzekerheid en het feit dat een groot aantal van onze leden tot de risicogroep behoort hebben wij besloten de jaarvergadering dit jaar niet door te laten gaan.

Uiteraard heeft de kascontrole plaatsgevonden en sturen wij u hierbij het financieel jaaroverzicht, het jaarverslag en de notulen van ledenvergadering 2019.

Mocht u op 1 van deze stukken  vragen op- of aanmerkingen hebben dan kunt u contact opnemen via de website.

Ook kunt u telefonisch contact op nemen met de voorzitter Dhr Camijn: 010-5117104 of de penningmeester Dhr Kool: 010-5113972.

Hopelijk zien wij u volgend jaar gezond en wel op de volgende algemene ledenvergadering.

Met vriendelijke groet,

Het bestuur.

Categories: Uncategorized