Bijeenkomst rotondes in ’t Manneke.

Twee bestuursleden zijn aanwezig geweest bij deze inloopavond.

De gemeente gaat de rotondes aan de Klapwijkseweg en de Boterdorpseweg veiliger maken.

Een flink aantal inwoners van de gemeente Lansingerland ervaart de rotondes als onoverzichtelijk en onveilig. Er vinden daar ook relatief veel ongevallen plaats. Het is tijd om hier verandering in te brengen.

Uitvoering.

De komende twee jaar voert KWS, de aannemer, werkzaamheden uit om de rotondes veiliger te maken. Met de maatregelen voeren zij de rotondes zo uniform mogelijk uit. Maatregelen waar u aan kan denken zijn: het plaatsen van fiets- en voetgangersoversteken, het fietspad verder van de rotonde vandaan leggen en het verbeteren van de verlichting. Maar ook ingrijpendere maatregelen , het verplaatsen van een rotonde en het ombouwen van een rotonde met een enkele rijstrook naar een dubbele rijstrook.

Categories: Uncategorized