Bomenkap Wilhelminastraat.

Wij hebben bij de gemeente geïnformeerd en hebben onderstaande
reactie ontvangen :
De gemeente kapt zo weinig mogelijk bomen. Alleen als de conditie zo slecht is, als de boom een schimmelaantasting of afstervingsverschijnselen heeft gaan we tot kap over. Daarbij altijd voor ogen gehouden dat waar een boom gekapt wordt ook weer een nieuwe boom wordt aangeplant.
De linden in de Wilhelminastraat hebben al een aantal jaren een slechte groei, dit kenmerkt zich door een doorzichtig kroon, dus weinig groei/blad aanmaak en dode toppen in de boom.
3 jaar geleden hebben we nog een groeiplaatsbehandeling laten uitvoeren om de boom meer groeiruimte te geven.
Deze zomer is geconstateerd dat bij 5 van de 10 linden een schimmel de stamvoet aantast. Deze schimmel tast de stabiliteit van de boom aan waardoor deze op termijn kan omvallen.
Ook de gemeente vindt het jammer dat we deze mooie bomen rij niet in stand kunnen houden maar moeten ook aan de veiligheid denken.

in de week van 16 november worden de bomen van Berkel afgeleverd. De aannemer gaat de bomen dan gelijk planten.
De nieuwe bomen worden deze maand geplant. Maar zeker voor half december.
Categories: Uncategorized