Kerngroep.

Twee bestuursleden zijn aanwezig geweest bij deze bijeenkomst.

Mario Deerenberg gaf de stand van zaken weer omtrent de plannen in Berkel  dorp.

Er was een externe specialist op het gebied van woningbouw die ons uitleg gaf over wat mogelijk en toegestaan is, betreffende Wethouder Schipperstraat en de Oranjestraat.

Categories: Uncategorized