Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter:


Jan Willem Camijn – Milliadeplein 13 – 2651 GP – Berkel en Rodenrijs – 0105117104


Penningmeester:


Bram Kool – Wilhelminastraat 89 – 2651 ES – Berkel en Rodenrijs – 0105113972


Secretariaat: 


Anita Termorshuizen – Van der Voorstraat 3 – 2651 GJ – Berkel en Rodenrijs – 0642741431


Lid:


Henny Roos-Commijs – Raadhuishof 146 – 2651 JW – Berkel en Rodenrijs – 0108409221

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert ongeveer 1 maal per zes weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De notulen of vragen over deze vergadering zijn, indien gewenst, op te vragen bij het secretariaat.Hiernaast wordt jaarlijks in het voorjaar de algemene ledenvergaderingen gehouden waarvoor u uitgenodigd bent als lid van de wijkvereniging.

v.l.n.r.: Bram Kool, Jan Willem Camijn, Anita Termorshuizen, Henny Roos-Commijs