Het bestuur bestaat uit:

Voorzitter: Jan Willem CamijnMilliadeplein 132651 GP  Berkel en Rodenrijs010-5117104

Penningmeester: Bram KoolWilhelminastraat 892651 ES  Berkel en Rodenrijs

Secretariaat: 
Lid: Mark Scheelevan Aalststraat 42651 EW  Berkel en Rodenrijs Tel: 06-24245808 e-mail: secretariaat@berkeldorp.nl
Lid: Henny Roos (Henny) Roos-Commijs Weth. Schipperstraat 112651 EC Berkel en Rodenrijs Tel:   010 8409221
Lid: Anita Termoshuizen Van der Voorstraat 32651 GJ  Berkel en Rodenrijs Tel: 06 – 42741431

Bestuursvergaderingen

Het bestuur vergadert ongeveer 1 maal per zes weken. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. De notulen of vragen over deze vergadering zijn, indien gewenst, op te vragen bij het secretariaat.Hiernaast wordt jaarlijks in het voorjaar de algemene ledenvergaderingen gehouden waarvoor u uitgenodigd bent als lid van de wijkvereniging.