09-07-2019

Kerngroep. Twee bestuursleden zijn aanwezig geweest bij deze bijeenkomst. Mario Deerenberg gaf de stand van zaken weer omtrent de plannen in Berkel  dorp. Er was een externe specialist op het gebied van woningbouw die ons Read more…

28-05-2019

Kerngroep Berkel- dorp. 3B wonen wil de kerngroep nieuw leven inblazen, 3 bestuursleden zijn aanwezig geweest bij deze start. De hoop is buurtparticipatie meer handen en voeten te geven.

20-05-2019

Bestuursvergadering. Er is een uitnodiging gekomen van de kerngroep . We hebben de jaarvergadering geƫvalueerd. Aan de orde kwamen onder andere een zwerfvuilactie, de website en de voortgang wethouder Schipperstraat.

15-04-2019

Leden van het bestuur zijn bij een inloopavond van 3B wonen in Rehoboth  geweest. Deze avond ging over de sloop- en nieuwbouwplannen van de wethouder Schipperstraat.