Over ons

Welkom op de website van de Wijkvereniging Berkel Dorp (WBD) in de gemeente Lansingerland. Hier vindt u het laatste nieuws, de verslagen van de vergadering en andere informatie over de wijk. Wij wensen u een plezierig bezoek op deze website.

De wijkvereniging is in juli 1981 opgericht en zet zich in voor de belangen van de bewoners van deze wijk in de dorpskern Berkel en Rodenrijs.Het doel van de wijkvereniging om zo goed mogelijk de belangen te behartigen van hun leden (en bewoners) bij o.a. gemeentelijke projecten. Te denken valt aan wijzigingen bestemmingsplannen, verbetering verkeerssituatie of herinrichting van de wijk. Maar ook projecten die de wijk beter leefbaar maken en de onderlinge samenhang verbeteren.


Mobiliteitsplan Berkel

In het kader van de herziening van het Mobiliteitsplan Berkel zijn er in april 2015 op 33 wegvakken in Berkel verkeerstellingen uitgevoerd. Daarnaast is er ook op 4 wegen in Bergschenhoek geteld om resultaten daarvan te kunnen vergelijken met (ongeveer) gelijkwaardige typen wegen in Berkel. De resultaten van de verkeerstellingen kunt u bekijken op www.lansingerland.nl/berkelbereikbaar

Zwerfvuilopruimactie.

Begin mei zijn we met een aantal wijkbewoners (ongeveer 15 deelnemers) van 10 tot 12 uur de wijk in gegaan om zwerfvuil uit onze wijk te halen. De materialen waren door de gemeente geleverd. Zoals u op de foto kan zien was er genoeg afval in de wijk te vinden. Samen hebben we die ochtend onze wijk nog een stukje mooier gemaakt.

De opbrengst van de zwerfvuilactie